Designed by John
Copyright 2011 "Zanchin"    All Rights reserved    E-Mail:w.vellema@chelllo.nl
Realistische Zelfverdediging
Zelfverdediging voor iedereen
Contributie

Contributie overzicht.

 

Per maand                17,00

Per Kwartaal             45,00

Per Jaar                 175,00

Losse lessen              5,00

 

Proeflessen zijn gratis (maximaal 2)

Een les duurt 75 minuten

 

Indien er voldoende animo is gaan de lessen tijdens de schoolvakanties door.

 

De contributie moet overgemaakt worden op:

 

Ing bank

rekening nummer 223423432

T.a.v. W.H Vellema te Almere

Onder vermelding van uw naam en de periode waarop de contributie betrekking heeft.