Designed by John
Copyright 2011 "Zanchin"    All Rights reserved    E-Mail:w.vellema@chelllo.nl
Realistische Zelfverdediging
Zelfverdediging voor iedereen
Technieken
In tegenstelling tot de reguliere vechtsporten is Realistiche Zelfverdediging makkelijk aan te leren door zowel mannen als vrouwen van alle leeftijden. Geen moeilijke, sierlijke bewegingen, maar simpele handelingen die de mens van nature beheerst.

Realistiche Zelfverdediging is een combinatie van technieken uit traditionele en moderne vechtsporten aangevuld met diverse grondtechnieken. Dit wordt aangevuld met mentale technieken uit de weerbaarheid raingen 

Realistiche Zelfverdediging is een systeem waarbij de beoefenaar te maken krijgt met verschillende facetten van een geweldspiraal. Het systeem is namelijk in te delen in verschillende fasen:

1 - Ontsnappen aan de aanval en vluchten d.m.v. (non)verbale de-escalaties technieken
2 - Ontsnappen aan de aanval en een counter aanval plaatsen
3 - Ontsnappen aan de aanval en uitschakelen
4 - Aanvallen en uitschakelen

Door de combinatie van de verschillende zelfverdedigingssystemen is Realistiche Zelfverdediging uitermate geschikt in uiteen lopende praktijk situaties en geeft u een antwoordt op wat te doen bij een conflict of geweld situatie op straat.
Een ander onderdeel van de lessen is het verdedigen tegen meerdere aanvallers hier komt het aan op figthing spirit, allertheid en bekend zijn met het vecht of vlucht gedrag.

Er wordt er tijdens de lessen aandacht besteed aan diverse andere vechtsporten. Niet alleen zal de beoefenaar meer inzicht krijgen in de verschillende vechtsporten, ook krijgt hij/zij de mogelijkheid te ondervinden of Realistiche Zelfverdediging effectief blijkt te zijn ten opzichte van de meer reguliere vechtsporten en krijgt inzicht wat nu echt werkt.